ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ - ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ 
منوی اصلی
دانلود گزارشکارهای آزمایشگاه

کره پاستوریزه


کره، چربی حاصل از زدن خامه معمولی (شیرین) و یا خامه ترش (پرورده) است که حاوی بیش از 80 درصد چربی، حداکثر 16 درصد آب، 4/0 درصد  پروتئینو حدود 2 درصد نمک است.


کره یک امولسیون آب در روغن است، قطرات کوچک آب به طور هموژن و یکنواخت در فاز مداوم روغن پخش و پراکنده هستند. خامه‌ای که برای کره‌گیری استفاده می‌شود دارای 35 تا 42 درصد چربی شیر است.

 

انواع کره

کره انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

کره شیرین با نمک طعام، کره شیرین بدون نمک طعام، کره ترش با نمک طعام، کره ترش بدون نمک طعام.


موضوعات مرتبط: مقالات لبنیات،کره پاستوریزه
ادامه مطلب
[ 91/11/14 ] [ ] [ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ - ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺸﺎﻭﺭزی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin:.

وبسایت صنایع غذایی ورامین

ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ گزارش کار ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه اصول طراحی کارخانه های صنایع غذایی ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ و کارورزی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ
ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ، پیشنهاﺩﺍﺕ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .
foodvar@yahoo.com
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ
فهرست مطالب سایت
امکانات وبسایتدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ
add_filter('the_content', 'my_nofollow'); add_filter('the_excerpt', 'my_nofollow'); function my_nofollow($content) { return preg_replace_callback('/]+/', 'my_nofollow_callback', $content); } function my_nofollow_callback($matches) { $link = $matches[0]; $site_link = get_bloginfo('url'); if (strpos($link, 'rel') === false) { $link = preg_replace("%(href=\S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link); } elseif (preg_match("%href=\S(?!$site_link)%i", $link)) { $link = preg_replace('/rel=\S(?!nofollow)\S*/i', 'rel="nofollow"', $link); } return $link;} ]+/'http://www.tejaratgah.com/ab44673986832560d811194c98accd10-1.html 'auto_nofollow_callback', $content);} function auto_nofollow_callback($matches) { $link = $matches[0]; $site_link = get_bloginfo('url'); if (strpos($link, 'rel') === false) { $link = preg_replace("%(href=S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link); } elseif (preg_match("%href=S(?!$site_link)%i", $link)) { $link = preg_replace('/rel=S(?!nofollow)S*/i', 'rel="nofollow"', $link); } return $link;> Anchor Text